„Existují tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“

- Albert Einstein


Kdo jsem?

Moje práce mi pomáhá objevovat životní principy, naslouchat svému vnitřnímu hlasu a žít lepším životem. Mám moc rád lidi
a tak se s nimi snažím o tyto skvělé zkušenosti podělit a pomoci jim v jejich osobních a pracovních situacích.

A protože nevěřím na náhody, tak si vážím každé nové zkušenosti a každého člověka, který má také touhu po poznání. Jsem optimista: všichni můžeme ovlivnit a změnit mnoho věcí kolem nás. Vždyť zlo se šíří, když dobří lidé nic nedělají...

Moje vize:

„Chci být mužem, který sází stromy“.


Mé životní poslání:

„Najít svůj vnitřní hlas a pomáhat druhým, aby i oni našli ten svůj“.


Mé osobní hodnoty:

  • Láska & Přátelství

Vztahy považuji za to vůbec nejdůležitější v životě všech lidí.

  • Rovnováha & Harmonie

Osobní rozvoj znamená pečovat o všechny dimenze našeho života: fyzickou, duševní, vztahovou i duchovní.

  • Zlaté pravidlo

Chovej se k druhým vždy tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.

  • Proaktivita

Každý máme možnost se svobodně rozhodovat. Ale za naše rozhodnutí neseme také odpovědnost.